60-175 Poznań, ul. Cyniowa 11
Osiedle_Kwiatowe@um.poznan.pl

HISTORIA OSIEDLA

Strona poświęcona lokalnej społeczności

Osiedle Kwiatowe – osiedle administracyjne Poznania, na zachodnim krańcu miasta.

Zlokalizowane na południowy zachód od Junikowa, pomiędzy cmentarzem junikowskim, a linią kolejową E20. Graniczy na północnym zachodzie ze Skórzewem (wsią sołecką), a na południu z Plewiskami. Osiedle Kwiatowe zajmuje w zasadzie większość poznańskiej części Plewisk – jednostki te coraz częściej są ze sobą utożsamiane. Przez Osiedle Kwiatowe przepływają dwa cieki wodne: Skórzyna i Plewianka.

10 października 1986 (jeszcze przed przyłączeniem do Poznania) oddano do użytku osiedlowy dom kultury zrealizowany dzięki staraniom społecznego komitetu jego budowy (adaptowany z zakupionego domu mieszkalnego). 1 stycznia 1987 przyłączono do Poznania część obszaru wsi Plewiska o powierzchni 228,50 ha z gminy Komorniki. W 1992 utworzono jednostkę pomocniczą miasta Osiedle Plewiska. W 1998 r. Zmieniono nazwę jednostki pomocniczej Osiedle Plewiska na Osiedle Kwiatowe. W 2006 przyłączono do osiedla obszar na północ od ulicy Malwowej wraz z ulicą Chryzantemową.

Nazwy ulic na terenie Osiedla Kwiatowego wywodzą się przede wszystkim z jednej grupy toponimicznej – nazwy kwiatów, np. Przylaszczkowa, Sasankowa, Łubinowa, czy Krokusowa. Jest to skorelowane z nazwą całego osiedla. Początkowo (1987) istniały dwa konkurencyjne projekty nazewnictwa ulic osiedla. Drugi zakładał nadanie nazw związanych z kulturą grecko-rzymską i został zgłoszony przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic. Ostatecznie zwyciężył jednak projekt istniejący do dziś, a zgłoszony przez Komitet Osiedlowy Plewiska

Osiedle Kwiatowe zostało zabudowane przede wszystkim domami jednorodzinnymi i szeregowymi w 2. połowie XX w. Istnieje tu także spory udział drobnego biznesu, związanego w dużym stopniu z motoryzacją, usługami cmentarnymi i gastronomią. Osiami osiedla są ul. Malwowa oraz Grunwaldzka. W centrum założenia przestrzennego stoi kościół św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Cyniowej 15.

Osiedle Kwiatowe obsługiwane jest przez linię autobusową 177 MPK Poznań. W 2007 na teren osiedla (ul. Grunwaldzka, rejon pętli autobusu linii 177) przeniesiono z Junikowa przystanek kolejowy Poznań Junikowo pozostający w ciągu linii E20 Warszawa – Berlin.