60-175 Poznań, ul. Cyniowa 11
Osiedle_Kwiatowe@um.poznan.pl

DYŻURY

Strona poświęcona lokalnej społeczności

Dyżury rady osiedla mają miejsce w I poniedziałek miesiąca w siedzibie ( DK Stokrotka ) w godzinach 19:00 – 20:00

Dyżury Dzielnicowego sierż. Dawida Grzelaka odbywają się w I poniedziałek miesiąca w DK Stokrotka w godzinach 18:00 – 19:00

Dyżur pracownika MOPR Lidia Kwiatkowska – wtorki godzina 13:00 – 15:00